aplinkos stebėsena


aplinkos stebėsena
aplinkos stebėsena statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Sistemingas aplinkos, jos elementų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė. atitikmenys: angl. environmental monitoring rus. слежение за сстоянием качества окружающей среды šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2005, Nr. 47-1558).

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • aplinkos stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sistemiškas aplinkos ir jos sudedamųjų dalių būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė. atitikmenys: angl. environmental monitoring vok. Umweltbeobachtung, f; …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aplinkos stebėsena — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ekologinių aplinkos stebėjimų visuma. atitikmenys: angl. environmental monitoring vok. Umgebungsüberwachung, f; Umweltkontrolle, f; Umweltmonitoring, n rus. контроль окружающей среды, m; …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • aplinkos stebėsena — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. environmental monitoring vok. Umgebungsüberwachung, f; Umweltkontrolle, f; Umweltmonitoring, n rus. контроль окружающей среды, m; мониторинг окружающей среды, m pranc. contrôle de l’environnement, m;… …   Fizikos terminų žodynas

  • aplinkos monitoringas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija ryšiai: žiūrėk – aplinkos stebėsena …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • aplinkos monitoringas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra ryšiai: žiūrėk – aplinkos stebėsena …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gamtinės aplinkos ir ją veikiančių veiksnių stebėjimas, aplinkos pokyčių prognozavimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. monitoring vok. Überwachung, f; Monitoring, n rus. мониторинг, m ryšiai …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • stebėsena — statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis Tikslingai organizuotas procesas, kuriuo: 1) sistemingai renkama ir analizuojama įprastinė informacija, siekiant nustatyti aplinkos ir ↑populiacijos sveikatos pokyčius; 2) tiriami poveikio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš gamtinės aplinkos kokybės valdymo elementų – kompleksinė biosferos ar jos parametrų stebėjimo ir prognozės sistema. atitikmenys: angl. monitoring vok. Überwachung, f; Monitoring, n… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūros stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūros aplinkos komponentų – vandens, oro, nuosėdų, floros ir faunos, taip pat jų veiklos padarinių, gamtinės ir antropogeninės taršos, kuri gali daryti poveikį jūros aplinkos kokybei,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • biologinė stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gyvosios aplinkos ir ją veikiančių veiksnių stebėjimas, vertinimas, aplinkos pokyčių prognozavimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. biological monitoring vok. biologisches Monitoring, n rus.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas